Bölümlerimiz - Akademi Meram Hastanesi
Hastane Seçiniz:

Üroloji

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ürolojinin ilgi alanında yer alan organlar böbrekler, böbreküstü bezleri, üreterler, mesane (idrar torbası), prostat, üretra (idrarın mesaneden vücut dışına atıldığı tubuler yapı) testisler, meninin taşındığı ve depolandığı organlar (epididimler, vasdeferens, vesiküla seminalisler) ve penistir. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. 
 
Üroloji pratiğinde karşılaşılan hastalıklar arasında: idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri önemli bir yer tutar.  Ürologların tedavi ettiği sık görülen diğer bazı hastalıklar ise, idrar yolu iltihapları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve ürolojik organların yaralanmalarıdır. 
 
Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, veziko üreteral reflü (idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geri kaçması), inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.
 
Üroloji bölümümüzde açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatlar da gerçekleştirilmektedir.

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat hastalıkları, erkeklerin hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İdrar yapmayı zorlaştıran bir sorun olan iyi huylu prostat büyümesi de, hastaların fiziksel sağlığının yanında psikolojilerini;  iş, sosyal ve cinsel yaşamlarını da olumsuz etkileyebiliyor.  Bu hastalığın tedavisinde HoLEP yöntemi önemli bir yer tutuyor. 
 
HoLEP nedir? (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu)
İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel cerrahi bir yöntemdir.  Prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir. Günümüzde prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir.
 
HoLEP Tedavisinin Avantajları Nelerdir?
HoLEP yöntemi; kapalı ameliyat yöntemiyle, herhangi bir kesi veya ek girişime gerek duyulmadan uygulanan bir yöntem olduğundan, prostat cerrahisinde kullanılan diğer girişimlere kıyasla bazı avantajlara sahiptir.
1. Holmium Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.
2. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.
3. Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.
4. Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.
5. Adenomun tamamı çıkarılır. Çıkan dokular tahlile gönderilir.
6. Hastaların çoğu ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.
7. Hasta çok rahat idrar yapar.
8. Her büyüklükte prostata yapılabilir.
9. Prostatın sonradan büyüyen kısmı (Adenom) tamamen çıkarılmış olduğundan dolayı, ileriki senelerde tekrar büyüme çok nadirdir.
 
Hekimler