İNSAN KAYNAKLARI
Tercih Ettiğiniz Hastane
Kişisel Bilgiler
Ad, Soyad *
Doğum Yeri *
Doğum Tarihi *
Cinsiyet *
Medeni Hal *
Uyruk *
Adres *
İl *
İlçe *
Cep Telefonu *
Diğer Telefon
Eposta Adresi *
Eğitim Bilgileri
Mezuniyet

İlkokul Adı
Başlama-Bitirme Yılı

Orta Okul Adı
Başlama-Bitirme Yılı

Lise Adı
Lise Bölümü
Başlama-Bitirme Yılı

Önlisans Adı
Önlisans Bölümü
Başlama- Bitirme Yılı

Lisans Adı
Lisans Bölümü
Başlama-Bitirme Yılı
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Konuşma
Okuma
Yazma
Yabancı Dil
Konuşma
Okuma
Yazma
Bilgisayar Bilgisi
Diğer Bilgisayar Programları
İş Tecrübesi
Firma Adı
Görevi
Giriş-Çıkış Tarihi
Firma Adı
Görevi
Giriş-Çıkış Tarihi
Firma Adı
Görevi
Giriş-Çıkış Tarihi:
Sağlık Durumu
Önemli Bir Hastalık Geçirdiniz Mi?: *
Evet ise Açıklama
Fiziksel Bir Sakatlığınız Var Mı?: *
Evet ise Açıklama
Gözlük Kullanımı? (Derecesi): *
Evet ise Açıklama
Diğer Tamamlayıcı Bilgiler
Askerlik Durumu
Sürücü Belgeniz Var Mı?
Sigara Kullanıyor Musunuz? *
Referanslar
Adı Soyadı
Görevi
Telefonu
Adı Soyadı
Görevi
Telefonu
İstihdam Durumu
Ne Tür Bir İş Tercih Edersiniz? (En Fazla İki Tanesini İşaretleyiniz)
Diğer İş Tercihi


İstediğiniz Ücreti Belirtiniz
Ne Zaman İşe Başlayabilirsiniz?
Vardiyalı Çalışabilir Misiniz? *
Fazla Mesai Yapabilir Misiniz? *
Fotoğraf ve Notlar

Eklemek İstedikleriniz

Hastanelerimiz İnsan kaynakları birimleri tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak hastanelerimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, hastanemiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Açıklama:


* Fotoğraf yüklenen başvurular öncelikli değerlendirilecektir.
Fotoğraf boyutunun büyük olmamasına dikkat ediniz.
Kayıt Tamamlandığında Ekranınızda Bilgi Görünecektir.