Bölümlerimiz - Akademi Meram Hastanesi
Hastane Seçiniz:

Laboratuvar

Klinik Biyokimya
 
Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormon analizörleri ile çalışmaktadır. Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi göz önünde bulunduralarak, tahlil sonuçlarınız bazı ileri tetkikler haricinde sizlere aynı gün veya en geç bir gün sonra ulaştırılmaktadır. Tüm laboratuvar testleriniz uzman hekimlerimiz kontrolünde, biyolog ve laboratuvar teknisyenleri eşliğinde çalışılmaktadır.

Laboratuvarımız işletim sistemi (L.İ.S.) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S.) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede maksimum kontrol ve hız sağlanarak, en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.
Laboratuvarımızda numunelerin alındığı andan, rapor sonuçlarının hastaya ve ilgili hekime ulaşıncaya kadar geçen süreler farklı bir çok faktörden etkilenmektedir.Laboratuvarımız tüm bu aşamaları Sağlık Bakanlığı’nca dünyada kabul gören kalite kriterlerine uygun şekilde takip etmekte süre ve güvenilirlik açısından en uygun numuneyle en doğru sonuca, ön görülen zamanda ulaşmayı hedef edinmiştir.Materyal (kan, idrar, v.b. örnekler) alımında ve testlerin analizi süresince tek kullanımlık malzemeler kullanılarak kontaminasyon riskini ortadan kaldırılmaktadır.

Kalite kontrolü, klinik laboratuarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sebeple laboratuvarımızda günde iki kez her parametre için mutlaka internal (iç) kalite kontrolü yapılmakta ve verilerimizin doğruluğu test edilmektedir. Dünyanın en geniş katılımlı programlarından biri olan MLE’nin eksternal(dış) kalite kontrol programlarına da katılım sağlanarak verilerimizin doğruluğu ayrıca değerlendirilmektedir.  
 
Laboratuvar ünitemizde yapılan testlerden bazıları şunlardır:
 • Kolesterol
 • HDL, LDL lipit panelleri
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Trigliserid
 • Kan şeker ölçümü
 • Glikoz tolerans
 • Hemoglobin A1C
 • Tiroit hormonları
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar
 • Koagülasyon
 • Kan gazları
 • Üreme hormonları
 • HIV
 • Hormon ve tümör belirteçleri
 • Sifiliz (frengi)
 • Torch testleri  
Klinik Mikrobiyoloji
 
Klinik Mikrobiyoloji; her biri farklı bir hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaları (Prionlar, Viroidler, Virüsler, Bakteriler, Mantarlar, Parazitler, Helmint ve Artropodlar) ve konak organizmanın bunlara karşı gösterdiği reaksiyonları inceler. Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji,Parazitoloji ve İmmünoloji, mikrobiyolojinin birer alt grubu olmakla beraber başlı başına ayrı birer bilim dalıdır.
 
Bu birimde, enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların tanısı için; alınan klinik örneklerin kültürleri, üreyen bakterilerin idantifikasyonu ve CLSI standartlarına göre antibiyotik duyarlılık testi yapılmaktadır. Hastaların antimikrobiyal tedaviden en uygun şekilde yararlanmasını sağlamak, hastanede dirençli bakterilerin yayılımını önlemek, gereksiz antibiyotik kullanımını engellemek için, antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimi uygulanmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji ünitemizde çalışılan testlerden (immünolojik, mikolojik, parazitolojik) bazıları;
 • Hepatit markerleri,
 • HIV, VDRL, TORCH, Brucella, Salmonella,
 • Antijen ve antikor saptanması.
 • Mantar direkt bakı ve kültürleri
 • Kan, gaita, idrar ve vagen örneklerinde protozon, parazit yumurtası, hücre içi parazitleri aranması, 
 • Spermiogram
Hekimler