• Misyonumuz:


    Yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı hedefleyerek, deneyimli ve uzman kadromuz ile gelişen teknolojiyi birleştirerek, insani değerleri ön planda tutarak sınırsız ve saygılı hizmet sunmak. Tıbbi etik kurallarına bağlı, hekim-hasta ilişkisinde duyarlı, ekip ruhu ile hareket eden, hasta ve çalışan güvenliğini temel alan anlayış ile hareket etmek.


    Vizyonumuz:


    Güvenilirliğin ön planda olduğu, fark yaratan sağlık kurumu olmak. Sürekliliğin ve kesintisiz çalışmanın en kritik ve hayati önemde olduğu alanlardan biri olan sağlık sektöründe birleştirdiğimiz güç ortaklığı ile bölgemizde referans hastane olmak. İki hastaneyi birlikte işletmenin bir çok faydası var. Her iki hastanenin alt yapısını, tıbbi ekipmanlarını, personelini ortak kullanmak mümkün.


    Sağlık hizmeti sunumu dinamik bir yapı gerektiriyor. Her an çıkabilecek krizlere hazırlıklı olmak durumundayız. Beklemediğiniz anda, kapasitemizin 2 katı hastayla karşılaşabiliyoruz. Yine beklenmedik anlarda bir doktorumuz, veya stratejik personelimiz ayrılabiliyor. Teknoloji yoğun bir sektörüz. Cihazlarımız arızalanabiliyor. Ancak tüm bu olumsuzluklarda hizmetin devam etmesi gerekiyor. Alt yapımzı, teknik imkanlarımızı, personelimizi ortak kullanarak, bu problemleri kolayca aşabiliyoruz. Eğer 2 hastaneniz varsa, 2 MR cihazınız var demektir, 2 tomografiniz var demektir. Birisi arızalandığında diğerinden hizmet alabiliriz. Bir hastanemizde 41, diğer hastanemizde, 25 doktor mevcut. Tüm hekimler 2 hastanede birden çalışma hakkına sahip olduklarından, ihtiyaç duyduğumuzda bir hastanede 66 hekimle hizmet verme şansına sahibiz. Yıllık izinlerde hizmetimiz aksamıyor. Gece icaplarını daha fazla hekim bölüştüğünde, sunduğumuz hizmetin kalitesi artıyor.Yönetimde birliği sağlıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Satınalma, muhasebe, bilgi işlem, teknik servis gibi bir çok birimi ortak kullanmak hem maliyetlerimizi düşürüyor, hem çalışanlar ihtisaslaşıyor. Daha kısa sürede daha çok işi, daha az maliyetle, daha kaliteli yapma imkanımız oluyor.


    Her hastanenin daha ön plana çıkan klinikleri var. Gerektiğinde hastaları yönlendirerek sağlık hizmeti başarımızı artırıyoruz. Sağlık hizmetini bir hastanemizden alan hasta, eğer diğer hastaneye yakın ikamet ediyorsa, tedavisinin devamını orada yaptırabiliyor. Her iki hastanemizde çalışan doktorlarımız, hastaların özelliklerine göre, hasta yatak doluluklarına göre hastane seçimi yapabiliyor. Yine hastalarımız, doktor seçme ve hastane seçme haklarını daha seçici kullanabiliyorlar. Mesela A doktoruna B hastanesinde tedavi olmak istiyorlar. Bu istekleri karşılanmış oluyor.