• Değerli misafirlerimiz;


  » Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği, hastanın doktoru tarafından belirlenir.
  » Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
  » Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
  » Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
  » Refakatçinin hasta yatağına oturması ve yüksek sesle konuşması uygun değildir.
  » Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.