Akademi Konya Hastanesi
Hastane Seçiniz:
Uzm.Dr Tarık TORUN
Kardiyoloji Uzmanı
Özel Akademi Konya Hastanesi

Uzm.Dr Tarık TORUN

Eğitim Hayatı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi    2002

 

Uzmanlıkları

-Hipertansiyon

-İskemik kalp hastalıkları

-Aterosklerotik koroner arter hastalığı

-Akut koroner sendromu

-Anjina pektoris

-Trisküspit stenozu

-Aort yetmezliği

-Aort darlığı

-Mitral kapak yetmezliği

-Mitral kapak darlığı

-Miyokart infarktüsü

-Endokart hastalıkları

-Pulmoner yetmezlik

-Pulmoner stenoz

-Kardiyomiyopati

-Akut miyokardit

-Perikardiyal efüzyon

-Perikard tamponadı

-Primer tümörler

-Periferik arter hastalıkları

-Kardiyak arrest

-Wolf Parkinson White Sendromu

-Kardiyak aritmiler

-Atriyal miksom